Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų administracinis teismas
lt
En

Bylų skirstymas

Regionų administraciniame teisme administracinės bylos skirstomos nagrinėti teisėjams naudojantis kompiuterine programa, t. y. automatizuotu atrankos būdu. Šio būdo esmė – užtikrinti atsitiktinį bylų skyrimą teisėjams, laikantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų nagrinėjimo operatyvumo principų. Kompiuterinė programa – tai Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo modulis. Programa leidžia atsižvelgti į teisėjo užimtumą, turimą darbo krūvį, teisėjui priskirtas specializacijas. Šiuo moduliu kiekvienai bylai sudaromas teisėjų sąrašas (preliminarus teisėjo skyrimo protokolas), kuriame pirmas esantis teisėjas skiriamas konkrečiai bylai nagrinėti. Jei modulio suformuotame sąraše esantis pirmas teisėjas dėl objektyvių priežasčių negali nagrinėti konkrečios bylos, bylas skirstantis asmuo turi nurodyti priežastis ir teisinius pagrindus. Kai bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos skyrimą konkrečiam teisėjui, Bylų skirstymo modulis išsaugo šiuos duomenis teisėjo skyrimo protokole. Teisėjų skyrimo protokolai negali būti keičiami, jie taip pat yra vieši ir gali būti peržiūrėti (http://liteko.teismai.lt/protokolai/). Protokoluose pateikiamas ne tik teisėjų sąrašas, įvardijamas paskirtas teisėjas pranešėjas ir teisėjo neskyrimo priežastys, bet ir nurodomi kiti duomenys (bylos numeris, bylą paskyręs asmuo, bylos paskyrimo data ir laikas).

Administracinių bylų skirstymo ypatumai

Regionų administraciniame teisme bylos skiriamos kiekvieną darbo dieną. Paprastai per visą darbo dieną teisme gauti ir užregistruoti skundai kompiuterine programa išskirstomi teisėjams kitos darbo dienos pirmoje pusėje. Skundai, kurie teisme turi būti išnagrinėti skubos tvarka (viešojo administravimo subjektų prašymai sankcionuoti įstatymų nustatytais atvejais jų priimtus sprendimus, asmenų skundai dėl apylinkės rinkimų (ar referendumo) komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų), skiriami teisėjams skubos tvarka. Jeigu administracinė byla turi būti nagrinėjama kolegialiai, kiti kolegijos nariai parenkami iš teisėjų kolegijų sąrašo, iš anksto patvirtinto teismo pirmininko įsakymu. Nuolatinių teisėjų kolegijų sudėtis keičiama teisėjų atostogų, nedarbingumo, mokymų, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime. Bet kuriuo atveju, keičiant teisėjų kolegijų sudėtį, esant galimybei, užtikrinama, kad teisėjų darbo krūvis būtų kiek įmanoma tolygesnis.

Atostogų, nedarbingumo, mokymų, komandiruočių, pakartotinio dalyvavimo bylos nagrinėjime ir kitais atvejais, kai vienas ar keli kolegijos nariai negali dalyvauti bylos nagrinėjime nuolatinės teisėjų kolegijos sudėtyje, teisėjų kolegijos narys teismo pirmininko nutartimi keičiamas kitu eilės tvarka pagal teisėjų pavardžių abėcėlinį sąrašą teisėju, atsižvelgiant į teisėjų užimtumą ir užtikrinant darbo krūvio tolygumą. LITEKO sistemoje ir teismo pirmininko nutartyje dėl teisėjų kolegijos pakeitimo turi būti nurodytos priežastys, kodėl keičiama teisėjų kolegijos sudėtis. Jeigu šios objektyvios priežastys paaiškėja iki bylos nagrinėjimo posėdžio paskyrimo, teisėjų kolegijos sudėtis šiame punkte nustatyta tvarka gali būti pakeista iš karto. Ši taisyklė netaikoma, kai bylos nagrinėjime negali dalyvauti teisėjas pranešėjas.

Daugiau informacijos apie tai galima rasti Administracinių bylų valdymo ir bylų paskirstymo teisėjams bei teisėjų kolegijų sudarymo Regionų administraciniame teisme tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu.

2024 m. birželio 13 d. Regionų administracinio teismo administracinių bylų valdymo ir bylų paskirstymo teisėjams bei teisėjų kolegijų sudarymo Regionų administraciniame teisme tvarkos aprašo dalies pakeitimas.

 

REGIONŲ ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJŲ SPECIALIZACIJŲ TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ BYLOMS NAGRINĖTI SĄRAŠAS

Teisėjas

Teisėjo specializacija, klasifikatoriaus pozicija

Adamonytė-Šipkauskienė Asta

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Andrulytė Deimantė

1. Aplinkos apsauga (11);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Arminas Remigijus

1. Aplinkos apsauga (11);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Balčytienė Violeta

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Baziulis Erminijus

1. Socialinė apsauga (4);

2. aplinkos apsauga (11).

Bliznikaitė-Povilanskienė Jūratė

1. Aplinkos apsauga (11);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Butrimaitė Gitana

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Butrimienė Diana

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Einikienė Jovita

1. Konkurencija (8);
2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10).

Fomičiova Sigita

1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Gaidytė-Lavrinovič Jūratė

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Giedraitis Rimantas

1. Socialinė apsauga (4);

2. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Grauželis Audrius

1. Socialinė apsauga (4);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Jakaitis Saulius

1. Aplinkos apsauga (11);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Jokubauskaitė Laimutė

1. Aplinkos apsauga (11);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Kairienė Giedrė

1. Socialinė apsauga (4);

2. aplinkos apsauga (11).

Kaminskas Arūnas

1. Konkurencija (8);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Kiaurakytė Eglė

1. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

2. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Kirkutienė Ina

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Klišauskas Romanas

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. aplinkos apsauga (11).

Kubeckas Žanas

1. Teritorijų planavimas (13); statyba (14).

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Kukalienė Daina

1. Aplinkos apsauga (11);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Martinavičius Arvydas

1. Aplinkos apsauga (11);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Mažrimienė Aušrelė

1. Aplinkos apsauga (11);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Medvedevienė Jolanta

1. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

2. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Miliuvienė Rūta

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Milvydaitė Rasa

1. Konkurencija (8);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Petkevičienė Violeta

1. Socialinė apsauga (4);

2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10).

Pukanasytė-Biekšė Indrė

1. Teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Puzinskaitė Egidija

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. aplinkos apsauga (11).

Rasiukevičienė Jolita

1. Socialinė apsauga (4);

2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10).

Sadauskas Henrikas

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2.  teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Sedalienė Jarūnė

1. Socialinė apsauga (4);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Stankevičienė Agnė

1. Socialinė apsauga (4);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Šarka Ramūnas

1. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Urbonienė Asta

1. Socialinė apsauga (4);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Užubalis Gediminas

1. Konkurencija (8);

2. mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

Vailionė Asta

1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Valeckaitė Vita

1. Teritorijų planavimas (13); statyba (14);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Varžinskienė Irena

1. Socialinė apsauga (4);

2. žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15).

Vitkienė Fausta

1. Mokestiniai teisiniai santykiai (9.2); muitinės veikla (10);

2. teritorijų planavimas (13); statyba (14).

Vitunskienė Janina

1. Žemės teisiniai santykiai (12); nuosavybės teisių atkūrimas (15);

2. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Zelionkienė Natalja

1. Socialinė apsauga (4);

2. valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19).

Žulytė-Janulionienė Eglė

1. Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė (18); kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (19);

2. asmens duomenų teisinė apsauga (23).

Žvaigždinienė Indrė

1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (1);

2. aplinkos apsauga (11).

 

 

 

 

 

Naujienų prenumerata

Kontaktai ir darbo laikas

Bendra informacija teikiama:

 Teismo raštinės skyriaus Vilniaus rūmuose tel. (8 5) 264 8703.

Teismo raštinės skyriaus Kauno rūmų raštinės biure tel. (8 37) 201 467.

Teismo raštinės skyriaus Klaipėdos rūmų raštinės biure tel. (8 46) 313 579.

Teismo raštinės skyriaus Šiaulių rūmų raštinės biure tel. (8 41) 521 803.

Teismo raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės biure tel. (8 45) 583 150.

El. paštas administracinis@teismas.lt

E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Regionų administracinis teismas; adresas – 188733964

Teismo darbo laikas

Pirmadienį–ketvirtadienį  – 8–17 val.

Penktadienį  – 8–15.45 val.

Pietų pertrauka – 12.00–12.45 val.

Dokumentai priimami visuose teismo rūmuose be pietų pertraukos

Pirmadienį–ketvirtadienį – 8–17 val.

Penktadienį – 8–15.45 val.

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 7.30 val. iki 8 val. teismo rūmuose priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių išvakarėse dirbame 1 valanda trumpiau.