Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų administracinis teismas
lt
En

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

www.vgtpt.lrv.lt

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas suteikia teisę kiekvienam teisėtai Lietuvoje gyvenančiam asmeniui teisę į nemokamą pirminę teisinę pagalbą (teisinę konsultaciją). Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, taip pat advokatai ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, asmeniškai patars, kaip išspręsti ginčą be teismo, informuos apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, padės parengti taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą. Pirminė teisinė pagalba Jums turi būti suteikta iš karto. Jei tokios galimybės nebus, Jums bus pranešta apie kitą priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo Jūsų kreipimosi. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinė teisinė pagalba (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais) suteikiama tik tiems asmenims, kurių pajamos nesiekia tam tikrų finansinių lygių. Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 proc. išlaidų, kompensuos valstybė. Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinė pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis. Dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo kreipkitės į savivaldybei priskirtą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą su prašymu, kurį Jums gali padėti užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistas.

Visa informacija apie tai kur, kam ir kaip teikiama valstybės garantuojama teisinės pagalba yra svetainėje www.vgtpt.lrv.lt

 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA

http://www.teisesklinika.lt

Viešoji įstaiga „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ nuo 1998 m. teikia pirminę teisinę pagalbą besikreipiantiems asmenims (bei vykdo visuomenės teisinio švietimo veiklą). Teisės klinikos tikslai: teikti nemokamą teisinę pagalbą civilinėse, darbo, socialinio aprūpinimo, administracinėse ir kitose bylose (išskyrus baudžiamąsias bylas), bei teikti konsultacijas kitais teisiniais klausimais; pagelbėti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentams įgyti teorinių žinių įtvirtinimą praktikoje, siekiant suteikti visapusišką teisinį išsilavinimą; šviesti visuomenę teisiniais klausimais, supažindinant su Lietuvos teisine sistema ir tokiu būdu padėti jiems ginant savo teises.

VšĮ Vilniaus universiteto teisės klinika teikia pirminę teisinę pagalbą, kurią sudaro teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Teisės klinika taip pat padeda klientams parengti procesinius dokumentus teismams (ieškinius, skundus, pareiškimus atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus). Teisinės konsultacijos Teisės klinikoje yra teikiamos visiems fiziniams asmenims, neatsižvelgiant į jų gaunamas pajamas ar turimą turtą. Tačiau Teisės klinikos konsultantai gali atsisakyti teikti teisinę pagalbą tuo atveju, jei klientas piktnaudžiauja teikiama nemokama teisine pagalba.

Vilniaus universiteto Teisės klinikoje dirba Vilniaus universiteto Teisės fakulteto IV – V kurso studentai, kuriems vadovauja advokatas. Studentai atrenkami pagal praktinio darbo patirtį, aktyvumą visuomeniniame gyvenime bei gebėjimą bendrauti su žmonėmis. Vilniaus universiteto Teisės klinikoje dirba tik gabiausi, atsakingi ir puikias teorines žinias turintys studentai. Tai garantuoja suteikiamų paslaugų kokybę, kvalifikuotų sprendimų priėmimą.

 

 

 

Naujienų prenumerata

Kontaktai ir darbo laikas

Bendra informacija teikiama:

 Teismo raštinės skyriaus Vilniaus rūmuose tel. (8 5) 264 8703.

Teismo raštinės skyriaus Kauno rūmų raštinės biure tel. (8 37) 201 467.

Teismo raštinės skyriaus Klaipėdos rūmų raštinės biure tel. (8 46) 313 579.

Teismo raštinės skyriaus Šiaulių rūmų raštinės biure tel. (8 41) 521 803.

Teismo raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės biure tel. (8 45) 583 150.

El. paštas administracinis@teismas.lt

E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Regionų administracinis teismas; adresas – 188733964

Teismo darbo laikas

Pirmadienį–ketvirtadienį  – 8–17 val.

Penktadienį  – 8–15.45 val.

Pietų pertrauka – 12.00–12.45 val.

Dokumentai priimami visuose teismo rūmuose be pietų pertraukos

Pirmadienį–ketvirtadienį – 8–17 val.

Penktadienį – 8–15.45 val.

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 7.30 val. iki 8 val. teismo rūmuose priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių išvakarėse dirbame 1 valanda trumpiau.