Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų administracinis teismas
lt
En

Norintiems stebėti nuotolinį teismo posėdį

Informacija atnaujinta 2024-01-16 13:31:00

Nuotolinio teismo posėdžio viešumas proceso įstatymuose nustatyta tvarka užtikrinamas teismui prieinamomis organizacinėmis ir (ar) techninėmis priemonėmis. Jei nėra galimybės leisti asmenims stebėti viešą teismo posėdį tiesiogiai teismo posėdžių salėje ar kitoje bylos nagrinėjimo vietoje, teismas, naudodamasis techninėmis galimybėmis, gali taikyti šias viešumo užtikrinimo priemones:

- retransliuoti teismo posėdžio garsą ir (jei yra galimybė) vaizdą į atskirą, visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą;

- leisti asmenims, pateikusiems prašymą, stebėti / klausyti nuotolinį teismo posėdį prisijungus prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos. Rekomenduotina, kad asmuo, pageidaujantis stebėti teismo posėdį per vaizdo konferencijų technologijas, apie tai informuotų bylą nagrinėjantį teismą paprastai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki teismo posėdžio datos, išskyrus atvejus, kai apie teismo posėdžio datą viešai paskelbiama likus trumpesniam terminui, vienu iš šių būdų:

- per viešą tvarkaraščių paiešką, skelbiamą Nacionalinės teismų administracijos svetainėje www.teismai.lt (Teismų interneto svetainėje https://www.teismai.lt/lt skiltyje „Vieša tvarkaraščių paieška“ informacija apie teismo posėdį papildyta nauja skiltimi „Nuotolinis“ ir prie viešai paskelbto, atitinkamą požymį turinčio posėdžio sudaryta galimybė pasirinkti funkciją „Registruotis“. Suinteresuotam asmeniui pasirinkus šią funkciją, LITEKO pateikia duomenų įvedimo formą, kurioje nurodžius minėtuose teisės aktuose numatytus duomenis sistema automatiniu būdu suformuoja Teismo proceso viešumo užtikrinimo naudojant technines priemones tvarkos apraše numatytos formos Prašymą, kuris bendruoju elektroninio pašto adresu yra pateikiamas teismui, kuriame yra nagrinėjama byla);

- pasinaudodamas teismų interneto svetainėse pateikiamomis aktyviomis nuorodomis;

- pateikiant teismui popierinės formos prašymą (prašyme teismui asmuo turėtų nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir konkretų teismo posėdį, kurį pageidauja stebėti).

Prašymo leisti stebėti nuotolinį teismo posėdį forma (patvirtinta nuo 2022-01-01 įsigaliojusiu Teismo proceso viešumo užtikrinimo naudojant technines priemones tvarkos aprašu).

Šis asmens užpildytas prašymas stebėti nuotolinį posėdį teismui gali būti pateiktas:

- per viešą tvarkaraščių paiešką teismų interneto svetainėje www.teismai.lt  skiltyje „Vieša tvarkaraščių paieška“  skiltyje "Nuotolinis" pasirinkus funkciją "Registruotis" arba

- siunčiant elektroninio pašto adresu sigita.gamuleniene@teismas.lt arba 

- naudojantis LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, kai asmens paskyra posistemyje yra aktyvi arba

- pristatant teismui fiziniu būdu.

Teismo proceso dalyvių pasirengimas nuotoliniam teismo posėdžiui:

- Jei teismo posėdis vyksta nuotoliniu būdu, teismo proceso dalyvių buvimo vieta gali būti asmens darbo vieta, namai ar kita patalpa, kurioje galima privačiai ir netrukdomai pašalinių asmenų bei garsų prisijungti prie nuotolinio teismo posėdžio.
- Teismas iš anksto informuoja, kokiu būdu vyks nuotolinis posėdis (vaizdo konferencija ar telekonferencija) ir per kokią vaizdo konferencijų technologiją teismo proceso dalyvis turi prisijungti.
- Asmuo turėtų iš anksto pasirūpinti tinkamai veikiančiomis elektroninėmis priemonėmis (kompiuteriu, nešiojamuoju kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu), programine įranga, interneto ir telefono ryšiu, išskyrus atvejus, kai nuotolinis posėdis organizuojamas per centralizuotą teismų įrangą, kurios veikimą užtikrina teismas.
- Iki teismo posėdžio asmuo turėtų pateikti teismui proceso įstatymų ar teismo nustatyta tvarka ir terminais visus nagrinėjamoje byloje reikalingus dokumentus.
- Prieš posėdį rekomenduotina dar kartą patikrinti elektroninės priemonės veikimą, įsitikinti, kad yra geras interneto ryšys ir kad prietaisas yra visiškai įkrautas arba prijungtas. Jei teismo posėdžio metu naudojama priemonė sugedo ar kyla kitų techninių trikdžių, apie tai nedelsiant reikia pranešti teismui (pvz., informuoti teismo posėdžių sekretorių telefonu).
- Nuotolinio teismo posėdžio metu teismo proceso dalyvio apranga, aplinka (fonas) turi būti tvarkinga. Teismo proceso dalyviams rekomenduotina pasirūpinti, kad jų aplinkoje (fone) nebūtų atvaizduojami duomenys, su kurių viešinimu jie nesutinka.
- Rekomenduotina iš anksto pasirūpinti visais nuotoliniam teismo posėdžiui reikalingais bylos dokumentais, užrašais, rašymo priemonėmis ir pan. Rekomenduotina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei posėdžio metu asmuo turės duoti priesaiką, pasižadėjimą, rekomenduotina turėti su savimi priesaikų, pasižadėjimų tekstus, teismo atsiųstus rengiantis teismo posėdžiui.

- Jeigu bylos dalyvis teikia asmens dokumento kopiją, siekiant asmens duomenų apsaugos rekomenduotina šį dokumentą teikti atskirai nuo kitų dokumentų, taip pat, jei pageidaujama, prašyti teismą jį pripažinti nevieša bylos medžiagos dalimi.

Pažymėtina, kad į nuotolinį teismo posėdį jungiamasi teismo atsiųstais prisijungimo duomenimis ne vėliau nei 5–10 minučių prieš paskirtą posėdžio laiką, nebent teismas yra nurodęs prisijungti anksčiau.

SVARBU: Teismo proceso dalyviams be teismo išankstinio leidimo draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus, transliuoti posėdį ir naudoti kitas technines priemones, išskyrus proceso įstatymuose nustatytus atvejus. Šis draudimas apima ir momentinių ekrano nuotraukų (angl. screenshot) darymą.

Rekomendacijose ypatingas dėmesys skiriamas proceso dalyvių teisių apsaugai, tokių kaip teisė į teisingą procesą, teisė būti išklausytam, lygiateisiškumas, efektyvios teisminės gynybos principas.

Šios rekomendacijos padės sėkmingai įgyvendinti teisingumo vykdymą ir užtikrinti teismo proceso dalyvių teises teismuose nuotolinių posėdžių metu.

Visas Teisėjų tarybos rekomendacijas dėl nuotolinių teismo posėdžių organizavimo rasite ČIA.

Naujienų prenumerata

Kontaktai ir darbo laikas

Bendra informacija teikiama:

 Teismo raštinės skyriaus Vilniaus rūmuose tel. (8 5) 264 8703.

Teismo raštinės skyriaus Kauno rūmų raštinės biure tel. (8 37) 201 467.

Teismo raštinės skyriaus Klaipėdos rūmų raštinės biure tel. (8 46) 313 579.

Teismo raštinės skyriaus Šiaulių rūmų raštinės biure tel. (8 41) 521 803.

Teismo raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės biure tel. (8 45) 583 150.

El. paštas administracinis@teismas.lt

E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Regionų administracinis teismas; adresas – 188733964

Teismo darbo laikas

Pirmadienį–ketvirtadienį  – 8–17 val.

Penktadienį  – 8–15.45 val.

Pietų pertrauka – 12.00–12.45 val.

Dokumentai priimami visuose teismo rūmuose be pietų pertraukos

Pirmadienį–ketvirtadienį – 8–17 val.

Penktadienį – 8–15.45 val.

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 7.30 val. iki 8 val. teismo rūmuose priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių išvakarėse dirbame 1 valanda trumpiau.